Bài pháp thoại Báo Ân do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vĩnh Thạnh (TX. Châu Đốc – H. Tri Tôn – T. An Giang)