Pháp thoại Báo Hiếu Cha Mẹ Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm (H. Lộc Ninh – T. Bình Phước)

Báo Hiếu Cha Mẹ Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân – Thích Thiện Thuận
Đánh giá