Pháp thoại Báo Hiếu Cha Mẹ Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm (H. Lộc Ninh – T. Bình Phước)