_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại BÃO LÒNG
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa GIÁC HUỆ – Q.8
Ngày 09.12.2013 – nhằm ngày 07.11 Quý Tỵ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***