Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5216,Bat-Chanh-dao-3-Chanh-Ngu—Loi-noi-tu-ai-va-xay-dung.tsph

Đánh giá