Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 18/10/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5204,Bat-Chanh-dao-4-Chanh-nghiep—Hanh-vi-chan-chanh-va-hanh-vi-thanh.tsph

Bát Chánh Đạo 4: Chánh nghiệp – Hành vi chân chánh và hành vi thánh
Đánh giá