Bài pháp thoại Bát Chánh Đạo do Thầy Thích Thiện Bình thuyết giảng tại chùa Quảng Tế (TP Long Xuyên – An Giang) ngày 02-02-2011

Bát Chánh Đạo – Thích Thiện Bình
3.2 (64%) 5 vote[s]