Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 06/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5420,Bat-dai-Nhan-Giac-01-Cuoc-doi-vo-thuong.tsph