Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5452,Bat-dai-Nhan-Giac-02-Tham-nhieu-kho-nhieu.tsph

Bát Đại Nhân Giác 02: Tham nhiều khổ nhiều – Thích Nhật Từ
Đánh giá