Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa – Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5465,Bat-dai-Nhan-Giac-04-No-luc-chuyen-hoa.tsph

BÌNH LUẬN