Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5507,Bat-dai-Nhan-Giac-06-Dang-tang-niem-vui.tsph

Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui – Thích Nhật Từ
Đánh giá