Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh


Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa – Sách Nói MP3
4.1 (82.73%) 22 vote[s]