Bài pháp thoại Bảy Pháp Bất Thối do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 13/05/2017