Bài pháp thoại Bảy Pháp Bất Thối do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 13/05/2017

Bảy Pháp Bất Thối – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá