Pháp thoại “Bảy Sức Mạnh Tinh Thần” do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA TIÊN CHÂU (Xã An Bình – Huyện Long Hồ – Tỉnh Vĩnh Long), ngày 17 Tháng 02 Năm Đinh Dậu (14/03/2017)