Pháp âm “Bảy Tài Sản Không Bị Đánh Mất” do thầy Thích Bửu Chánh giảng tại chùa Thiên Chánh ngày 12/08/2016 (10/07/Bính Thân)

Bảy Tài Sản Không Bị Đánh Mất – Thích Bửu Chánh
3.3 (66.67%) 3 votes