Bảy tài sản thánh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 01/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5946,Bay-tai-san-thanh.tsph