Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5505,Bay-yeu-to-tinh-thuc.tsph

Bảy yếu tố tỉnh thức – Thích Nhật Từ
Đánh giá