Bài pháp thoại Bên Cạnh Cuộc Đời do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xuân Đông (Huyện Cẩm Mỹ – Tỉnh Đồng Nai) nhân Đại Lễ Phật Đản 2553