Bài pháp âm Bến Sông Xưa do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vĩnh Quang (TX. Châu Đốc – T. An Giang)

Đánh giá