Bài pháp thoại Bến Sông Xưa do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vĩnh Quang (TX. Châu Đốc – T. An Giang)