Pháp âm “Bí Ẩn Từ Nghịch Cảnh” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Hoa Kỳ) ngày 07/09/2008 (08/08/Mậu Tý)

Download MP3

Bí Ẩn Từ Nghịch Cảnh – Thích Phước Tiến
5 (100%) 3 votes