Bài pháp thoại “Bí Mật Tiềm Thức” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 15 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM), ngày 15/04/2012 (25/03/Nhâm Thìn)

Download MP3

Bí Mật Tiềm Thức (KT15) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 votes