Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Huệ Quang, Đà Nẵng, ngày 08/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-bi-quyet-song-tho-va-song-khoe-08012014—thich-nhat-tu/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com