Bài pháp thoại “Bí Quyết Thành Công” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nisshinkutsu (Tokyo – Nhật Bản) ngày 22/09/2012

Download MP3

Hành động được phản ảnh tứ những gì chúng ta suy nghĩ.

Nếu bạn nghĩ rằng không đủ bản lĩnh, thì bạn sẽ không đủ dũng khí vượt khó để có thành công.

Nếu nghĩ rằng dù khó khăn cách mấy bạn cũng cố gắng vượt qua, thì những khó khăn sẽ không làm trở ngại bạn. Bởi bạn là mẫu người thành công.

Con đường đến thành công nó không có một công thức nào cả, không có một con đường nào dẫn đến thành công và chính thành công là con đường, không có một tiêu chuẩn, cách thức nào để tạo ra điều đó. Đã có suy nghĩ, hướng về một việc nào đó thì phải có lập trường, có suy nghĩ, có sự kiên nhẫn mới được.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bí Quyết Thành Công – Thích Phước Tiến
3 (60%) 2 votes