Bài pháp thoại “Biển Trời Tình Cha” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 20/08/2013 (14/07/Quý Tỵ)

Download MP3

Biển Trời Tình Cha – Thích Phước Tiến
3 (60%) 2 vote[s]