Bài pháp thoại Biết Dừng do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng chùa Minh Đạo (Quận 3 – HCM)