Biểu tượng hoa sen. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 10/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1659,Bieu-tuong-hoa-sen.tsph