Bài pháp thoại Bình Bát Cơm Ngàn Nhà do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, (TX. Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang), ngày 7/16/2014