Trang Chủ Danh mục Bộ A Hàm

Danh mục: Bộ A Hàm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ A Hàm


Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ - Hán Tạng)

Tổng Quan Kinh Điển Bắc Truyền (Phạn Ngữ – Hán Tạng)

Bản đồ không ảnh: hoằng pháp *** Bản đồ niên đại Phật giáo *** Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh *** Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh) *** Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo *** Kinh...
Kinh Tạp A-Hàm - HT Thích Đức Thắng dịch

Kinh Tạp A-Hàm – HT Thích Đức Thắng dịch

KINH TẠP A-HÀM Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Ðà-La.  Việt dịch: Thích Ðức Thắng.  Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ MỤC LỤC TỔNG QUÁT Tiểu Dẫn Mục Lục Chi Tiết Mục Lục Chỉnh Lý...
Kinh Trung A-Hàm - HT Thích Tuệ Sĩ dịch

Kinh Trung A-Hàm – HT Thích Tuệ Sĩ dịch

KINH TRUNG A HÀM 中 阿 含 經 Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ MỤC LỤC TỔNG QUÁT 1 - Phẩm Bảy...
Kinh Trường A-Hàm - HT Thích Tuệ Sĩ dịch

Kinh Trường A-Hàm – HT Thích Tuệ Sĩ dịch

KINH TRƯỜNG A-HÀM Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ MỤC LỤC TỔNG QUÁT PHÀM LỆ GIỚI THIỆU THƯ MỤC ĐỐI CHIẾU PHẦN 1 01. Kinh Ðại Bản 02. Kinh...
Kinh Tăng Nhất A-Hàm (Kinh Sanskrit/Hán Tạng) - HT Thích Thanh Từ

Kinh Tăng Nhất A-Hàm – HT Thích Thanh Từ dịch (trọn bộ)

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 -...

Bài mới