Trang Chủ Danh mục Bộ Bổn Duyên

Danh mục: Bộ Bổn Duyên

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Bổn Duyên


Kinh Bồ Tát Bản Hạnh

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh

Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Thất dịch Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh *** QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái...

Bài mới