Trang Chủ Danh mục Bộ Đại Tập

Danh mục: Bộ Đại Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Đại Tập


Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Thích Minh Lễ dịch

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Minh Lễ dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Thích Minh Lễ
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Thích Hằng Đạt dịch

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa, Việt dịch: Thích Hằng Đạt
Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Hán dịch: Tùy Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Nguyên Thuận dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Trí Quang dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Quang
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Vạn Phật Thánh Thành dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Hán dịch: Đường Huyền Trang dịch, Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch 1: Tuệ Khai, Việt dịch 2: Thích Vạn Thiện
Kinh Bồ Tát Hư Không Dựng

Kinh Bồ Tát Hư Không Dựng

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Dao Tần Phật Đà Da Xá, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Hán dịch: Đường Bất Không, Việt dịch: Tuệ Khai