Danh mục Bộ Đại Tập

Bộ Đại Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Đại Tập


Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Thích Minh Lễ dịch

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Minh Lễ dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Thích Minh Lễ
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Thích Hằng Đạt dịch

Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa, Việt dịch: Thích Hằng Đạt
Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Hán dịch: Tùy Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Nguyên Thuận dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Nguyên Thuận dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Nguyên Thuận
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Trí Quang dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Quang
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Vạn Phật Thánh Thành dịch

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Hán dịch: Đường Huyền Trang dịch, Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch 1: Tuệ Khai, Việt dịch 2: Thích Vạn Thiện
Kinh Bồ Tát Hư Không Dựng

Kinh Bồ Tát Hư Không Dựng

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát

Hán dịch: Dao Tần Phật Đà Da Xá, Việt dịch: Tuệ Khai
Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Hán dịch: Đường Bất Không, Việt dịch: Tuệ Khai