Bài pháp thoại: Bỏ giả theo chơn do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 08/12/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-bo-gia-theo-chon/