Trang Chủ Danh mục Bộ Hoa Nghiêm

Danh mục: Bộ Hoa Nghiêm

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Hoa Nghiêm


Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật

Đường Địa Bà Ha La dịch. Bản Việt dịch của Thân An - Minh Quý
Kinh La Ma Già

Kinh La Ma Già

Tây Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
Kinh Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức

Kinh Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà

Bài mới