Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

Danh mục: Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

Kinh A Di Đà (Văn Vần)

Hán dịch: Diêu Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: HT Thích Khánh Anh

A Di Đà Thông Tán Sớ

Đường Khuy Cơ soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

An Lạc Tập

Đường Đạo Xước soạn. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Như Hòa

Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Minh Diệu Hiệp tập. Bản Việt dịch (1) của Thích Hồng Nhơn. Bản Việt dịch (2) của Minh Chánh

Du Tâm An Lạc Đạo

Tân La Nguyên Hiểu soạn. Bản Việt dịch của Thích Giác Chính

Giải Thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Tống Nguyên Chiếu thuật. Bản Việt dịch của Chính Trang - Giác Vân

Giảng Giải Tinh Yếu Kinh A Di Đà

Minh Trí Húc giải. Bản Việt dịch của Tuệ Nhuận

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh

Bắc Ngụy Đàm Loan Chú giải. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân

Kệ Lễ Tán Sáu Thời

Đường Thiện Đạo tập ký. Bản Việt dịch (1) của Thích Hoằng Đạo. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn. Việt dịch 1: Thích Bửu Hà. Việt dịch 2: Thích Nhất Chân. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn

Những Nghi Vấn Về Pháp Môn Tịnh Độ

Nguyên Thiên Như Tắc Trước. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm

Phương Pháp Niệm Phật

Đường Đạo Cảnh. Thiện Đạo Cộng tập. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

Đường Thiện Đạo tập ký. Bản Việt dịch (1) của Thích Pháp Chánh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn

Nguyên Hoài Tắc thuật. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy

Đường Cơ soạn. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Trang. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Hùng

Bài mới