Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

Tổng hợp những bản kinh Phật giáo thuộc Bộ Kinh Tập


Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Kinh Tám Cát Tường Thần Chú

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm, Việt dịch 1: Nguyên Thuận, Việt dịch 2: Huyền Thanh, Việt dịch 3: Thích Nguyên Lộc

Bài mới