Trang Chủ Danh mục Bộ Luận Tập

Danh mục: Bộ Luận Tập

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi. Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ

Tịnh Độ Luận

TỊNH ĐỘ LUẬN Minh Đức - Thanh Lương Nhà Xuất bản Tôn Giáo - xuất bản năm 2001 ***PHẦN MỘT CHƯƠNG 1: CHÂN GIÁ TRỊ CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ Kính thưa quý vị. Đề...

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang

Thành Duy Thức Luận

Thành Duy Thức Luận Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Mùa An cư P.L. 2539 – 1995 ***TỰA - Muôn sự muôn vật từ...

Thiền Tông Khảo Luận

Thiền Tông Khảo Luận Hư Thân Huỳnh Trung Chánh ***Phần 1. Đại Cương I. Định nghĩa: 1. Thiền: thiền viết đầy đủ là thiền na, phiên âm từ phạn ngữ dhyana, có nghĩa...

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Giải Thoát Đạo

Ưu Ba Để Sa tạo, Lương Tăng Già Bà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng

Phát Hiệp Tư Ba tạo, Nguyên Sa La Ba dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới