Trang Chủ Danh mục Bộ Luận Tập

Danh mục: Bộ Luận Tập

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải

Bửu Tạng Luận

Tác Gỉa: Đại Sư Tăng Triệu. Việt dịch: Hoà Thượng Thích Duy Lực

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi. Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Luận Phật Thừa Tông Yếu

Hán dịch: Đại Sư Thái Hư. Việt dịch: Thích Nhật Quang

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

Hán dịch: Phi Tích Thiền Sư. Việt dịch: Tịnh Sĩ

Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

Hán Dịch: Thích Diễn Bồi - Việt Dịch: Thích Quảng Độ

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tác Giả: Nguyệt Khuê Thiền Sư. Việt Dịch: Thích Duy Lực

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang

Kim Cương Bát Nhã Luận

Vô Trước Bồ Tát tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Nguyên Huệ Việt dịch

Luận về Tam Di Để Bộ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Giải Thoát Đạo

Ưu Ba Để Sa tạo, Lương Tăng Già Bà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Về Nhơn Duyên Bích Chi Phật

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
278,809Thành viênThích
281,286Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới