Trang Chủ Danh mục Bộ Luật

Danh mục: Bộ Luật

Tỳ Nại Da

Tỳ Nại Da

Dao Tần Trúc Phật Niệm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Tịnh
Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng

Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng

Lương Chư Đại Pháp Sư tập soạn. Bản Việt dịch của Thích Viên Giác
Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa Hán dịch: Tam tạng Tăng già Bạt đà la – đời Tiêu tề Việt dịch: Ban phiên dịch chùa Pháp Bảo, HT Thích Tịnh Hạnh...
Từ Bi Thủy Sám Pháp - Thích Trí Quang dịch

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
Từ Bi Thủy Sám Pháp - Thích Huyền Dung dịch

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Huyền Dung dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Huyền Dung
Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát

Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Đồng Nguyên
Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Yết Sỉ Na Y

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Yết Sỉ Na Y

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Xuất Gia

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Xuất Gia

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Tự Tứ

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Tự Tứ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc An Cư

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc An Cư

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
Kinh Phật Nói Về Xá Lợi Phất Sám Hối Tội Lỗi

Kinh Phật Nói Về Xá Lợi Phất Sám Hối Tội Lỗi

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận
Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá Lợi Phất

Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá Lợi Phất

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận
Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ

Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ

Đường Đạo Tuyên soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Bài mới