Trang Chủ Danh mục Bộ Luật

Danh mục: Bộ Luật

Tỳ Nại Da

Dao Tần Trúc Phật Niệm dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Tịnh

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng

Lương Chư Đại Pháp Sư tập soạn. Bản Việt dịch của Thích Viên Giác

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Huyền Dung dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Huyền Dung

Văn Năm Pháp Sám Hối Của Bồ Tát

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Đồng Nguyên

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Yết Sỉ Na Y

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Xuất Gia

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc Tự Tứ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh

Pháp Thức Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Về Việc An Cư

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh

Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Kinh Phật Nói Về Xá Lợi Phất Sám Hối Tội Lỗi

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Thuận

Kinh Sám Hối Lỗi Lầm Qua Lời Dạy Cho Tôn Giả Xá Lợi Phất

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ

Đường Đạo Tuyên soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
278,809Thành viênThích
281,286Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới