Trang Chủ Danh mục Bộ Mật Giáo

Danh mục: Bộ Mật Giáo

Chú Đà La Ni Thiên Chuyển Bồ Tát Quán Thế Âm

Đường Trí Thông dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Chú Ngũ Thủ

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại Thuyết Đà La Ni Phổ Hiền

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh chú Đà La Ni Thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại

Đông Tấn Nan Đề dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni An Trạch

Khuyết danh. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Kinh Đà La Ni Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền

Đường Trí Thông dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Thiên Chuyển Đại Minh

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Hiển. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Nghi Quỹ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn Du Già Quán Hạnh

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Pháp Niệm Tụng Bồ Tát Quán Tự Tại Tâm Chơn Ngôn Nhứt Ấn

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Huyền Thanh
275,575Thành viênThích
272,953Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới