Trang Chủ Danh mục Bộ Sự Vị

Danh mục: Bộ Sự Vị

Thiện Ác Nghiệp Báo (Chư Kinh Yếu Tập)

Đường Đạo Thế tập. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Thiện ác nghiệp báo phần 32 – Linh Tinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXX. LINH TINH Gồm mười ba phần: Lời dẫn, Oán khổ, Bát khổ, Trùng ngụ,...

Thiện ác nghiệp báo phần 31 – Tống Chung

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIX. TỐNG CHUNG Gồm chín phần: Lời dẫn, Xem bệnh, Chữa bệnh, Sắp đặt, Nhiếp...

Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVIII. ĐỊA NGỤC Gồm bảy phần: Lời dẫn, Tổng hợp các tên, Thụ quả báo,...

Thiện ác nghiệp báo phần 29 – Xem Tướng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVII. XEM TƯỚNG Gồm ba phần: Lời dẫn, Xem tướng, Lòng tin.XXVII.1. Lời dẫn Phật pháp...

Thiện ác nghiệp báo phần 28 – Rượi Thịt

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXVI. RƯỢU THỊT Gồm ba phần: Lời dẫn, Uống rượu, Ăn thịt.XXVI.1. Lời dẫn Uống rượu...

Thiện ác nghiệp báo phần 27 – Lười Biếng Và Kiêu Mạn

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXV. LƯỜI BIẾNG VÀ KIÊU MẠN Gồm ba phần: Lời dẫn, Dẫn chứng, Lập chí.XXV.1....

Thiện ác nghiệp báo phần 26 – Dối Trá

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIV. DỐI TRÁ Gồm sáu phần: Lời dẫn, Giả làm thân gần, Dùng độc mưu...

Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC Gồm mười phần: Sát sinh, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối,...

Thiện ác nghiệp báo phần 24 – Thọ Báo

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXII. THỤ BÁO Gồm chín phần: Lời dẫn, Loại báo, Hiện báo, Sinh báo, Hậu...

Thiện ác nghiệp báo phần 23 – Tứ Sinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XXI. TỨ SINH Gồm sáu phần: Lời dẫn, Hội danh, Tương nhiếp, Ngũ sinh,...

Thiện ác nghiệp báo phần 22 – Dục Cái

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XX. DỤC CÁI Gồm ba phần: Lời dẫn, Năm dục, Năm triền cái.XX.1. Lời dẫn Xét...

Thiện ác nghiệp báo phần 21 – Nghiệp Nhân

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XIX. NGHIỆP NHÂN Gồm năm phần: Lời dẫn, Phát nghiệp, Hành vi tội, Hành vi...

Thiện ác nghiệp báo phần 20 – Lục Độ

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XVIII. LỤC ĐỘ XVIII.1. Bố thí Gồm có bảy phần: Lời dẫn, Bỏn xẻn và dối...

Thiện ác nghiệp báo phần 19 – Suy Nghĩ Thận Trọng

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XVII. SUY NGHĨ THẬN TRỌNG Gồm năm phần: Lời dẫn, Thận trọng đối với lỗi...

Thiện ác nghiệp báo phần 18 – Chọn Bạn Kết Giao

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An ***XVI. CHỌN BẠN KẾT GIAO Gồm năm phần: Lời dẫn, Thiện tri thức, Ác tri...

Bài mới