Bài pháp thoại “Bồ Tát Hạnh” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 06-12-2009 tại chùa Vĩnh Nghiêm – Úc Châu

Download MP3

Bồ Tát Hạnh – Thích Phước Tiến
4 (80%) 1 vote