Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để cho chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ của chúng ta. Công đức cúng dường hai vị Phật này bằng với công đức cúng dường Phật” .

Hàng ngày chúng ta thường hay lễ bái hình tượng Phật và Bồ Tát vậy chúng ta có bao giờ nghĩ “Bồ Tát là ai” chưa? Nếu chưa xin mời xem bộ phim này nhé.