Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 8 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 12/03/2016