Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 48 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 02-12-2017

Bồ Tát Tại Gia Phần 48 – Thích Pháp Hòa
4.5 (90%) 4 vote[s]