Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia Phần 61 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 5.5.2018