Trang Chủ Danh mục Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Danh mục: Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Bồ Tát tại gia phần 90 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 90 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 22.6.2019

Bồ Tát tại gia phần 89 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 89 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 15-06-2019
bo-tat-tai-gia-phan-88-thich-pha

Bồ Tát tại gia phần 88 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát tại gia phần 88 do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019 
bo-tat-tai-gia-phan-87-thich-pha

Bồ Tát Tại Gia phần 87 – Thích Pháp Hòa

Bài pháp thoại Bồ Tát Tại Gia phần 87  do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 18.5.2019
Bồ tát tại gia phần 86 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , ngày 13.4.2019 )

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 85 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , Ngày 23.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 84 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm, Ngày 16.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 84 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-03-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 83 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm, Ngày 9.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 83 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9-03-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 82 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 82 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 81 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , ngày 23.3.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 81 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 80 - Thích Pháp Hòa ( Ngày 16.2.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 80 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 79 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 16.2.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 79 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 78 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 2.2.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 78 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-01-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 77 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm, Ngày 26.1.2019 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 77 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26-01-2019
Bồ Tát Tại Gia Phần 76 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 22.12.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 76 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 22-12-2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 75 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.12.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 08-12-2018

Bài mới