Trang Chủ Danh mục Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Danh mục: Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Bồ tát tại gia phần 86 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 13.4.2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 85 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 84 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 83 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 9-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 82 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 81 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 23-03-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 80 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 79 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 16-02-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 78 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-01-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 77 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 26-01-2019

Bồ Tát Tại Gia Phần 76 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 22-12-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 75 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 08-12-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 74 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 02-12-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 73 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 72 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 24-11-2018

Bồ Tát Tại Gia Phần 71 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu viện Trúc Lâm (Canada) ngày 27-10-2018
277,442Thành viênThích
277,862Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới