Trang Chủ Danh mục Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Danh mục: Bồ tát tại gia – Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia 8 - Đại Đức Thích Pháp Hòa 2016

Bồ Tát Tại Gia 8 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 8 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 12/03/2016https://www.youtube.com/watch?v=baKGc9bNhLE
Bồ Tát Tại Gia 7 - Đại đức Thích Pháp Hòa mới nhất 2017

Bồ Tát Tại Gia 7 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 7 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 12/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)https://www.youtube.com/watch?v=cBxjxg44TNI
Bồ Tát Tại Gia 6 - Đại đức Thích Pháp Hòa mới nhất

Bồ Tát Tại Gia 6 – Thích Pháp Hòa

Pháp thoại Bồ Tát Tại Gia 6 được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 27/02/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)https://www.youtube.com/watch?v=tNqJwHUykPg
Bồ Tát Tại Gia 5 - Đại đức Thích Pháp Hòa giảng 2016

Bồ Tát Tại Gia 5 – Thích Pháp Hòa

Video pháp thoại "Bồ Tát Tại Gia 5" được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 20/02/2016 tại tu viện Trúc Lâm (Canada)https://www.youtube.com/watch?v=CGX-yjixeTY
Bồ Tát Tại Gia 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Jan 23. 2016 ) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bồ Tát Tại Gia 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng ngày 23/01/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)
Bồ Tát Tại Gia 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Jan.23. 2016 ) | Phật Pháp Ứng Dụng

Bồ Tát Tại Gia 1 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng (Jan.23.2016) tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada

Bài mới