Trang Chủ Danh mục Bộ Trung Quán

Danh mục: Bộ Trung Quán

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu

Trung Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý

Thập Nhị Môn Luận – Thích Nhất Chân

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân

Thập Nhị Môn Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý

Thập Nhị Môn Luận – Thích Thanh Từ

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ

Luận Đại Trượng Phu

Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang

Luận Bảo Tạng

Hậu Tần Tăng Triệu Trước. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực
278,809Thành viênThích
281,286Người theo dõiĐăng Ký

Bài mới