Trang Chủ Danh mục Bộ Trung Quán

Danh mục: Bộ Trung Quán

Trung Luận - Thích Thiện Siêu

Trung Luận – Thích Thiện Siêu

Long Thọ Bồ Tát tạo, Phạm Chí Thanh Mục, Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Siêu
Trung Luận - Thích Viên Lý

Trung Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục Thích Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
Thập Nhị Môn Luận - Thích Nhất Chân

Thập Nhị Môn Luận – Thích Nhất Chân

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
Thập Nhị Môn Luận - Thích Viên Lý

Thập Nhị Môn Luận – Thích Viên Lý

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Lý
Thập Nhị Môn Luận - Thích Thanh Từ

Thập Nhị Môn Luận – Thích Thanh Từ

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
Luận Đại Trượng Phu

Luận Đại Trượng Phu

Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
Auto Draft

Luận Bảo Tạng

Hậu Tần Tăng Triệu Trước. Bản Việt dịch của Thích Duy Lực

Bài mới