Trang Chủ Danh mục Bộ Tỳ Đàm

Danh mục: Bộ Tỳ Đàm

Kệ Tụng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tuệ Sỹ

Đại Cương Luận Câu Xá

Hòa thượng Thích Thiện Siêu luận

Bài mới