Pháp thoại Bốn điều trọng yếu của người niệm Phật do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 23/06/2019

video