Pháp âm Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 02/08/2018