Pháp âm Bốn Niềm Vui Của Người Cư Sĩ được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG THẠNH (Xã Tân Hội – TP. Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long), ngày 17/05/2017

Bốn Niềm Vui Của Người Cư Sĩ – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá