Bài pháp thoại Bốn Pháp Hỷ Lạc do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa A Di Đà (Laucaster, PA), ngày 27.9.2018

Bốn Pháp Hỷ Lạc – Thích Pháp Hòa
4.6 (91.11%) 9 vote[s]